21%
Ổ CỨNG 1TB–SEAGATE ST1000VX001-520 Ổ CỨNG 1TB–SEAGATE ST1000VX001-520
Thêm vào so sánh
16%
Ổ CỨNG 2TB–SEAGATE ST2000VX003-520 Ổ CỨNG 2TB–SEAGATE ST2000VX003-520
Thêm vào so sánh
14%
 Ổ CỨNG 3TB–SEAGATE ST3000VX006-520  Ổ CỨNG 3TB–SEAGATE ST3000VX006-520
Thêm vào so sánh