BÓNG CỨU HỎA (hết hàng)

1,950,000 1,600,000

  • Sản phẩm hiện đại của THÁI LAN
  • Chữa cháy tự động
  • Trọng lượng: 1,5kg
  • Đường kính: 147mm
  • Thời gian kích hoạt: từ 3 – 10 giây
  • Khoảng cách chữa cháy: 4 – 8m.
  • Thành phần: hợp chất pyrotechnic chữa cháy.
  • Số đăng ký: 1395-P1-0128/2010 (Tiêu chuẩn Châu Âu).
  • Số đăng ký kiểm định PCCC: 37/BBKĐ/16 (Việt Nam)
Mã: BÓNG CHỮA CHÁY Danh mục: