600,000

  1. Model: AH315

  2. Ngưỡng báo nhiệt: 135℉ (58℃)

  3. Ngưỡng báo khói: 2.06% /ft

  4. Đèn báo động: chớp liên tục, màu đỏ

  5. Cường độ âm báo: 85dbm

  6. Nguồn điện: Pin 9V