Xem giỏ hàng “ĐẦU GHI HÌNH WISENET SAMSUNG AHD 16 KÊNH HRD-E1630LP” đã được thêm vào giỏ hàng.