Xem giỏ hàng “ĐẦU GHI HÌNH HD-CVI PANASONIC 16 KÊNH CJ-HDR416” đã được thêm vào giỏ hàng.