1,700,000

  • Model: WD20PURX
  • Hãng: Western Digital (WD)
  • Chuẩn giao tiếp SATA
  • Dung lượng lưu trữ: 2 TB
  • Kích thước/ loại: 3.5 inch
  • Công nghệ Advanced Format (AF): có
  • Firmware : Kỹ thuật AllFrame