o_cung_6tb___wd_purple_grande
so_sanh_giua_wd_purple__wd_se_va_wd_re__grande
1001_tinhnangcacdonghddwd_grande

4,210,000

  • Model: WD40PURX
  • Hãng: Western Digital (WD)
  • Chuẩn giao tiếp SATA
  • Dung lượng lưu trữ: 4 TB
  • Kích thước/ loại: 3.5 inch
  • Công nghệ Advanced Format (AF): có
  • Firmware : Kỹ thuật AllFrame